KODEKS UCZESTNIKA
Międzynarodowego Ruchu Społecznego
„O WEJŚCIE NA DROGĘ PRAWOŚCI” *

  1. Postępuję z innymi tak, jak chcę, aby inni postępowali ze mną.
  2. Nie wyrządzam krzywdy ani człowiekowi, ani zwierzętom, ani Przyrodzie.
  3. Odnoszę się z miłością i troską do bliźnich i do swojego ojczystego domu – planety Ziemi.
  4. Jestem za pracą dla Wspólnego Dobra.
  5. Wybieram uczciwość, szczerość, autentyzm, czystość etyczną, prostotę i skromność w życiu społecznym i osobistym.
  6. Dążę do podnoszenia swojej świadomości i ukierunkowuję się na myślenie pozytywne.
  7. Prowadzę zdrowy tryb życia.
  8. Cieszę się z osiągnięć innych ludzi, tak jak ze swoich własnych.
  9. Jestem za braterstwem wszystkich narodów.
  10. Żyję w zgodzie z Sumieniem.


*Każdy Kodeks zakłada, że człowiek, który się pod nim podpisuje, daje sobie słowo honoru, zobowiązuje się zawsze przestrzegać przyjętych zasad.
Nasz Kodeks etyczny nie jest wyjątkiem.
Rozumiemy jednak, że zmiana świadomości następuje stopniowo:
  na pierwszym etapie uświadamiamy sobie zasady etyczne i akceptujemy je;
  na drugim etapie staramy się postępować w zgodzie z nimi (na tym etapie porównujemy swoje wybory, decyzje i czyny z zasadami Kodeksu, uświadamiamy sobie swoje błędy – właśnie po to trzeba znać zasady kodeksu na pamięć jak tabliczkę mnożenia);
  na trzecim etapie zasady moralne wzrastają w naszej świadomości na tyle, że możemy postępować tylko etycznie i nie inaczej.
Kodeks formułuje te wysokie zasady etyczne, do których będziemy dążyć, podpisawszy się pod nimi.