Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!”
dalībnieka kodekss *

  1. Es pret citiem izturos tā, kā gribu, lai citi izturētos pret mani.
  2. Es nedaru ļaunu ne cilvēkam, ne dzīvniekam, ne dabai.
  3. Es saudzīgi un ar mīlestību izturos pret tuvākajiem un pret dzimtajām mājām – planētu Zeme.
  4. Es esmu par darbu Vispārības Labumam.
  5. Es izvēlos godīgumu, taisnīgumu un patiesīgumu, tikumisku tīrību, vienkāršību un pieticību sabiedriskajā un personīgajā dzīvē.
  6. Es tiecos uz savas apziņas paaugstināšanu un pozitīvu domāšanu.
  7. Es piekopju veselīgu dzīves veidu.
  8. Es priecājos par citu sasniegumiem tāpat kā par saviem.
  9. Es esmu par visu tautu brālību.
  10. Es dzīvoju saskaņā ar Sirdsapziņu.


*Jebkuru kodeksu parakstot, cilvēks dod sev goda vārdu, apņemas vienmēr darboties atbilstoši saistībām, ko viņš uzņēmies.
Mūsu Tikumības kodekss nav izņēmums.
Taču mēs saprotam, ka apziņas mainīšanās ir pakāpenisks process: sākumā mēs apzināmies un pieņemam tikumības principus, otrajā posmā mēģinām rīkoties tiem atbilstoši (šajā posmā mēs salīdzinām savas izvēles, savus lēmumus un rīcību ar Kodeksa punktiem, apzināmies savas kļūdas – lūk, kāpēc vajag zināt Kodeksu no galvas kā reizesrēķinu), un beidzot, trešajā posmā tikumības principi ieaug mūsu apziņā tiktāl, ka mēs rīkojamies tikai tikumīgi un nekā citādi.
Kodekss iezīmē tos augstos morāles principus, uz kuriem mēs tieksimies, kad esam parakstījušies zem tiem.