Кодекс на участника *

Ние съставихме Кодекс на участника в Международното Обществено Движение
„ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“, който обединява 10 основни нравствени положения.

Ако са ви близки тези заповеди за човека от 21-век, ако приемате да се ръководите от тях в живота си, на вас ви се предоставя възможност да станете участник в Международното Обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“

  1. Аз постъпвам с другите така, както бих искал(а) другите да постъпват с мен.
  2. Аз не причинявам вреда на хората, животните и Природата.
  3. Аз се отнасям с любов и грижа към ближния и към своя роден дом – Майката Земя.
  4. Аз подкрепям труда за Общото Благо.
  5. Аз избирам честността, правдивостта и искреността, нравствената чистота,простотата и скромността в обществения и в личния живот.
  6. Аз се стремя да издигам своето съзнание и да мисля позитивно.
  7. Аз водя здравословен начин на живот.
  8. Аз се радвам на постиженията на другите, като на мои постижения.
  9. Аз съм за братство между всички народи.
  10. Аз живея по Съвест.


*Всеки Кодекс предполага, че човекът, който се подписва под него и дава честната си дума, е длъжен винаги да действа в съответствие с поетите задължения.
Нашият Кодекс за нравственост не е изключение.
Обаче ние знаем, че промяната на съзнанието има постепенен характер – отначало осъзнаваме и приемаме нравствените принципи, след това се опитваме да ги спазваме(на този етап ние сверяваме изборите, които правим, своите решения и постъпки, с положенията от Кодекса, осъзнаваме грешките си – ето защо е необходимо Кодекса да се знае наизуст, като таблицата за умножение), и накрая, в последния етап, нравствените принципи се закрепват в нашето съзнание дотолкова, че ние започваме да постъпваме само нравствено и по никакъв друг начин.
Кодексът обозначава високите морални принципи, към които ще се стремим, подписвайки се под него.