Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo
“UŽ DOROVĘ!”
DALYVIO KODEKSAS *

  1. Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi.
  2. Aš nekenkiu nei žmogui, nei gyvūnui, nei Gamtai.
  3. Aš myliu, rūpinuosi artimaisiais ir savo gimtais namais - Žemės planeta.
  4. Aš - už darbą Bendram Labui.
  5. Aš renkuosi sąžiningumą, teisingumą ir nuoširdumą, dorovinį tyrumą, paprastumą ir kuklumą visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime.
  6. Aš siekiu kelti savo sąmonę ir pozityviai mąstyti.
  7. Aš laikausi sveiko gyvenimo būdo.
  8. Aš džiaugiuosi kitų pasiekimais taip, kaip savo paties.
  9. Aš - už visų tautų brolybę.
  10. Aš gyvenu vadovaudamasis Sąžine.


*Bet kuris Kodeksas numato, jog žmogus, kuris po juo pasirašo, duoda sau garbės žodį, įsipareigoja visada veikti sutinkamai su prisiimtais įsipareigojimais.
Mūsų dorovės Kodeksas - ne išimtis.
Kita vertus mes suprantame, kad pokyčiai sąmonėje vyksta palaipsniui: pradžioje mes suvokiame ir priimame dorovinius principus, antrame etape - bandome elgtis sutinkamai su jais (šiame etape mes sulyginame savo pasirinkimus, savo sprendimus su Kodekso nuostatais, suvokiame savo klaidas - štai kodėl reikia žinoti Kodeksą mintinai, kaip daugybos lentelę), ir, pagaliau, trečiajame etape doroviniai principai tiek įsitvirtina mūsų sąmonėje, kad mes elgiamės tik dorovingai ir niekaip kitaip.
Kodeksas įkūnija tuos aukštus moralinius principus, kurių, pasirašę po juo, mes sieksime.